More than 1,000,000 $ mystery boxes of SOUNI have sold out in just 02 hours on their website https://souni.io/mystery-box. This news is one of the most recent huge mystery box sales that rocked the crypto market and SOUNI will become one of the hottest keywords in the 3D MMORPG blockchain game industry. We believe the last mystery box will be sold out in just a short time. 

Remember that the two attractive benefits launched in parallel with our Mystery Box sale event:

 • Get free token rewards: Besides valuable boxes, every participant will share the reward of a total of 30,000$ equivalent to $SON token
 • Referral competition: the participant refers friends to win rare NFTs. there are high-value NFTs that strengthen your character, level up in-game or will be sold at a high price in the marketplace. Rare NFTs are not published on SOUNI’s Mystery box or public sale. It will be only won by referring friends during the Mystery box event. The top 20 referrers will be rewarded with exclusive NFTs.

Here are the details of  The Mystery Boxes Sale milestone event:

Time: 13:00 UTC 5th -13:00 UTC 10th Dec 2021, if the Boxes got sold out the event might end earlier.

Claim Box: 10th Dec 2021

Open Box: 18th Dec 2021

Platform: https://souni.io/mystery-box 

Number of boxes: 35,000 boxes , equivalent to 3,000,000$

Three levels of Mystery Boxes: Common Box, Epic Box, legendary Box

What’s inside the box:  

20 amazing Souni characters, with 5 qualities: common, uncommon, rare, epic, legendary
The higher the level of the SOUNI BOX is, the higher the drop rate for the high-quality NFTs is.

Mechanism

 • Every participant can purchase an unlimited number of mystery boxes during the sale period from 5th to 10th Dec 2021.
 • Each Mystery Box Level is allocated a reward pool of $SON equivalent to $10,000, which will be shared equally among EVERY PARTICIPANT.
 • If the number of purchased boxes is less than the sales quantity, participants will be able to buy their desired number of boxes and share the $SON reward pool.
 • If the number of purchased boxes exceeds the sales quantity, the draw is based on the weight of the purchase. The more you buy, the more opportunity you can get mystery boxes and extra $SON rewards. Money will be refunded to those who failed to purchase.
 • The token prize pool is issued in accordance with the $SON price in the private round. $SON token will be released when our game goes online. However, the participant can see their $SON token in the wallet. 

REFERRAL COMPETITION – WIN CHANCES TO GET FREE LIMITED NFTs

Time: 13:00 UTC 5th – 13:00 UTC 10th Dec 2021

How to join: 

 • Create your own referral link on our website.
 • Send the referral link to your friends/community
 • 20 participants with the most referee will be received our the exclusive NFTs, which could not even be found in the mystery boxes. You never know how much it will be valued.

About SOUNI
SOUNI is a 3D MMORPG P2E game built on Binance Smart Chain. It delivers a metaverse world of warriors, magicians, dragons, elements, and spirits. Players could form up a clan of their own, use different combinations and strategies to challenge and explore the world, compete and earn rewards, enjoy the metaverse game while gaining profit.

View SOUNI’s Pitch Deck ➡️ https://docsend.com/view/4chgvw9e483uwjbm

Learn more about the SOUNI project:
Website | Telegram channel | Telegram Group | Twitter | Medium| Discord | Facebook | Youtube

VI

SOUNI KHỞI CHẠY CHƯƠNG TRÌNH BÁN HỘP BÍ ẨN 

NHÂNK THƯỞNG $SON MIỄN PHÍ KHI THAM GIA MUA HỘP BÍ ẨN

Hơn 1,000,000 đô la trị giá hộp bí ẩn đã được bán hết chỉ trong hai giờ mở bán trên trang web https://souni.io/mystery-box. Đây là một trong những đợt mở bán hộp bí ẩn lớn nhất gần đây làm rúng động thị trường tiền mã hóa và SOUNI đang trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong lĩnh vực trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain. Chúng tôi tin rằng những hộp bí ẩn cuối cùng sẽ được bán hết chỉ trong thời gian ngắn.

Xin lưu ý rằng hai chương trình thưởng hấp dẫn được áp dụng trong đợt mở bán hộp bí ẩn của chúng tôi:

 • Nhận thưởng $SON miễn phí : Bên cạnh hộp bí ẩn có giá trị và đáng ngạc nhiên, tất cả người tham gia sẽ chia sẻ phần thưởng tổng trị giá $30,000, tương đương với mã thông báo $SON 
 • Cuộc thi giới thiệu : Người tham gia giới thiệu bạn bè để giành các NFTs quý hiếm. Đây là những NFTs giá trị và độ hiếm cao, giúp tăng cường sức mạnh nhân vật, nâng hạng trong trò chơi hoặc được bán với giá cao trên thị trường. các NFTs hiếm sẽ không được bán trong các hộp bí ẩn, hoặc bán công khai. Bạn chỉ có thể kiếm được chúng khi tham gia giới thiệu bạn bè trong thời gian diễn ra chương trình mở bán hộp bí ẩn. Hai mươi người giới thiệu hàng đầu sẽ giành được những NFTs độc quyền này.

Chi tiết chương trình mở bán hộp bí ẩn như sau:

Thời gian: 13:00 UTC ngày 5  đến 13:00 UTC ngày 10 tháng 12 năm 2021. chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu số hộp được bán hết sớm 

Thời gian yêu cầu nhận hộp: Ngày 10 tháng 12 năm 2021

Thời gian mở hộp : Ngày 18 tháng 12 năm 2021

Nơi mua: https://souni.io/mystery-box 

Tổng số lượng hộp: 35,000 hộp , tương đương  $3,000,000 

Ba cấp độ hộp : Common Box, Epic Box, legendary Box

Trong hộp có gì: 20 nhân vật tuyệt phẩm trong thế giới trò chơi SOUNI, phân chia 5 cấp độ:  phổ biến, không phổ biến, hiếm, sử thi, huyền thoại. Cấp độ hộp càng cao, NFTs bên trong càng quý hiếm.

Cơ chế chương trình: 

 • Tất cả người mua có thể mua với số lượng không giới hạn hộp bí ẩn trong thời gian mở bán từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021.
 • Mỗi cấp độ hộp được chia tương ứng một lượng $SON thưởng, giá trị tương đương $10,000. Phần thưởng $SON sẽ được chia sẻ công bằng giữa những người tham gia.
 • Nếu số lượng hộp bán ra ít hơn giới hạn bán qui định, người tham gia sẽ mua được số lượng hộp mong muốn và chia sẻ phần thưởng $SON.
 • Nếu số lượng hộp bán ra nhiều hơn giới hạn bán qui định, sẽ áp dụng cơ chế bốc thăm dựa trên tỷ trọng mua. Bạn càng mua nhiều thì cơ hội mua được hộp bí ânr và chia sẻ phần thưởng $SON càng cao. Những người không mua được sẽ được hoàn trả tiền.
 • Giá trị của bể tiền thưởng $SON sẽ được tính dựa trên giá $SON tại vòng private round. $SON sẽ được trả cho người tham gia mua khi game của chúng tôi khởi chạy. Tuy nhiên, người tham gia vẫn có thể xem và kiểm tra số lượng $SON trên ví của họ

CUỘC THI GIỚI THIỆU – GIÀNH CƠ HỘI SỞ HỮU MIỄN PHÍ NFTS HIẾM

Thời gian: 13:00 UTC ngày 5 – 13:00 UTC ngày 10 tháng 12 năm  2021

Hướng dẫn tham gia: 

 • Tạo đường liên kết giới thiệu trên trang web của chúng tôi 
 • Chia sẻ đường liên kế với bạn bè và cộng đồng 
 • Hai mươi người giới thiệu được nhiều bạn bè tham gia mua hộp bí ẩn nhất sẽ nhận NFTs  hiếm của chúng tôi. Những NFTs hiếm này sẽ không nằm trong hộp bí ẩn và giá trị không thể đo lường được.

Về SOUNI

SOUNI là một trò chơi 3D nhập vai trực tuyến nhiều người chơi  được xây dựng trên Binance Smart Chain. Nó mang đến một thế giới siêu đa dạng của các chiến binh, pháp sư, rồng, các nguyên tố và linh hồn. Người chơi có thể thành lập một gia tộc của riêng mình, kết hợp người chới khác và sử dụng chiến lược khác nhau để thách thức và khám phá thế giới, cạnh tranh và kiếm phần thưởng, tận hưởng trò chơi metaverse trong khi thu được lợi nhuận.

Xem SOUNI’s Pitch Deck ➡️ https://docsend.com/view/4chgvw9e483uwjbm